Фиксирана цена за соларна електроенергия за 30 години. 

Без първоначална инвестиция.
Спестете със всеки kWh.
По-чиста и по-достъпна енергия от слънцето.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Директна консумация

Соларните централи за директна консумация предоставят соларна енергия с най-ниска цена. Системите за директна консумация работят най-добре на места където захранването от електропреносната мрежа е стабилно. Тези системи са с мощност, съобразена с профила ви на потребление, така че производството никога да не надвишава моментното ви потребление. Това е с цел да се избегне изпращането на соларна енергия към електропреносната мрежа. Това прави системите за директна консумация най-подходящото решение за бизнеси, които работят седем дни в седмицата. 
Със системата за директна консумация можем да заменим до 50% от консумираната от вашето предприятие електроенергия с по-достъпна соларна енергия.

Нетно измерване

Нетното измерване е подходящо за места, където законовата рамка предвижда разпределено производство на електроенергия от ВЕИ между потребителите, което да надвишава собствената им консумация. Количествата електроенергия произведени над собствената ви консумация се ппоемат от електропреносната мрежа и се отчитат от вашия електромер. В края на отчетния период вие плащате разликата между консумираната от вас електроенергия от мрежата и производството изпратено към мрежата през деня.
Този тип системи работят паралелно с консумацията от елетропреносната мрежа също както и соларните централи за директна консумация. Разликата е, че при тях количеството соларна енергия, произвеждано през деня, не е ограничено.
Чрез системите работещи на принципа на нетното измерване бихме могли да заменим до 100% от консумираната от вас електроенергия със соларна енергия на също толкова ниска цена както и при соларните централи за собствена консумация.

Автономни

За нашите автономни системи използваме литиево-йонни батерии, за да съхраняваме соларната енергия. Тези централи са подходящи за места без достъп до електропреносната мрежа, където дизеловите генератори са единственият източник на енергия. Оф-грид системите намаляват значително разходите за гориво. С автономна система можете да използвате същото количество гориво до 20 пъти по-дълго време. Това също удължава живота на дизеловият ви генератор. Освен това елиминирате шумът, идващ от генератора, както и замърсяването, причинено от него. Също така повишавате сигурността на своя обект, срещу риск от нарушени или забавени доставки на дизел.
Автономната соларна система дава технологична възможност за дни или дори седмици съхранена енергия, при намалено производство, поради неблагоприятни климатични условия, без снабдяването ви със соларна енергия да прекъсне.
С този тип соларни централи вашата консумация на електричество може да бъде 90% до 100% от соларна енергия.

Изберете вашата система

Ето и кратко сравнение на трите типа соларни централи, които предлагаме:

Директна консумацияНетно измерване Автономна
инвестиция0 лв0 лв0 лв
цена на kWhпо-ниска от тази за енергия от мрежатапо-ниска от тази за енергия от мрежатапо-ниска от тази за дизел
най-добра заседемдневна работна седмицастрани с необходимата законодателна рамкаотдалечени локации
дял на соларната енергиядо 50%до 100%60% - 100%
акумулаториненеда

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Това са накои от нашите вече изградени и предстоящи соларни електроцентрали:

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Това са някои от нашите клиенти, които получават по-достъпна електроенергия от нашите соларни централи:

tatu city
Spinners & Spinners
CEZ Bulgaria
black tulip flowers
Acacia Village Juba
WLC Juba
Venice Mines
Burn Manufacturing
ENEE Somalia
University of East Africa - Baraton
Thorn Tree Lodge Mogadishu
Equatoria Teak Company
SGL investments Ghana
VSS Security
National Electricity Company - Hargeisa Somaliland
Waridi Farm
ENEE Somalia
University of East Africa - Baraton

НАШИТЕ ПАЗАРИ

нашите пазари

Специализирани сме в предлагането на соларни решения както в развиващи се, така и във вече развити пазари. Нашите соларни централи са подходящи за всички търговски и промишлени предприятия, които работят седем дни в седмицата.  

Можем да работим както на отдалечени локации, при тежки условия и при наличие на различни регулаторни ограничения, така и във вече развити пазари, където има ясно изградена регулаторна рамка и процедури. Оценяваме рисковете и възможностите на нашите пазари и съобразяваме соларните си предложения с тях. 


ЗА НАС

Ен-Вижън Енерджи е интегрирано дружество, което се занимава с разработване, инвестиция, изгражване и експлотация на соларни електроцентрали. Казано с прости думи, ние се заемаме с всичко от изготвянето на първия технически план до предаването на проекта и последващия период на експлоатация от 30 и дори повече години.  Основано през 2007, Ен-Вижън Енерджи има повече от десет години опит.

Ние вярваме в простите решения и открития и честен бизнес. Договорите ни следват ясни стандарти на индустрията. Технологията, която използваме, е изпробвана и тествана. Нашето предложение към вас е просто и прозрачно.  

Бизнесът ни е воден от няколко прости, но силни понятия. Нека им обърнем внимание по-долу.

Енергия, която се отплаща

Нашите соларни решения се изплащат от спестените ви разходи за електроенергия. Те доставят електроенергия, която е по-евтина от тази, която може да си набавите от електропреносната мрежа. Ние ви гарантираме това. Когато решите да придобиете соларна електроцентрала, ви гарантираме, че инвестицията ви ще се изплати.Енергия, която
работи

Нашите соларни решения са изпробвани, надеждни и бесопасни. Когато ви продаваме електроенергия, от вас не се изисква инвестиция, което прави нашите решения безрискови за клиента. Инвестицията, изграждането и поддръжката са изцяло наша отговорност. Ако по време на договора решите да придобиете соларната централа, ние ви даваме всички необходими гаранции, както и безплатен мониторинг за целия живот на системата. 

Енергия, която
пасва

Проектираме соларните си електроцентрали, така че те да отговарят на нуждите на нашите клиенти. Преложенията ни варират от стандартни, свързани с мрежата системи, през соларно-дизелови хибридни системи до напълно автономни оф-грид системи. Пиковото производство на нашите централи и цялостното производство на енергия внимателно се съобразяват със специфичните ви нужди. Или с други думи размер, който "пасва", тъй като ние ви продаваме доставени kWh, а не kW инсталирана мощност.

Ние гарантираме

Помагаме ви да намалите разходите си за електроенергия чрез производство на чиста соларна енергия на мястото на потребление. Гарантираме ви, че соларните ни електроцентрали ще се изплащат само от вашите спестени разходи за електроенергия.

Нашето положително влияние

Mobirise

Парникови газове

Соларната енергия допринася значително за намаляването на емисиите  CO2 и други парникови газове. В нашите пазари соларните електроцентрали спестяват от 0.7 до над 2.0 кг CO2 на kWh в зависимост от това как се използват.

Mobirise

Вода

Соларната енергия не изисква разход на вода. Тя заменя енергията от термални електроцентрали. Соларна система с капацитет от 400 kW спестява средно 1 милион литра вода всеки ден.

Mobirise

Почва, въздух и шум

Соларните централи, най - вече автономните системи, имат позитивно отражение върху пряката им заобикаляща среда. Елиминират се шумът и замърсяването на въздуха от дизелови  генератори, както и замърсяването на почвата, причинено от разливане на гориво и масло. С това те подобряват условията на живот значително.

Нашите партньори

Equator Energy

 

Equator Energy е съвместно дружество, собственост на Ен-Вижън Енерджи и Maris Capital, инвестиционен холдинг със седалище в Найроби, активен в осем държави в Източна и Южна Африка. Чрез Equator Energy към момента ние захранваме с чиста и достъпна соларна електроенергия търговски и промишлени клиенти в Кения, Южен Судан и Зимбабве.

 

 

соларната енергия е помага на околната среда и намява разходите ви за електроенергия

  

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

В тази секция отговаряме на някои от най-често задаваните от нашите клиенти въпроси.

Отговорът е: най-вероятно да. Можем да предложим конкурентни соларни решения на почти всяко място, част от нашите пазари. Все пак има някои технически детайли, които трябва да проверим. Това правим като част от безплатен соларен одит. Например, ние трябва да прегледаме какво е вашето настоящо потребление на електроенергия и как то се променя през деня, седмицата, месеца и годината. Освен това ние трябва да определим с какво пространство подходящо за соларна инсталация разполагате и колко сложно ще бъде интегрирането на системата на вашия обект.

Когато съберем информация относно тези детйли, ние приготвяме предварителен дизайн. Ако резултатът е позитивен, ви правим окончателна оферта за закупуване или лизинг на соларна система от нас.

Най-простия отговор е: колкото по-слънчев е региона където се намира вашия обект, толкова повече ще спесявате. Друг фактор от значение е колко просто или сложно ще бъде интегрирането на соларната система.

Ние преглеждаме тези детайли, наред с много други, по време на нашия соларен одит. След това използваме информацията при изготвянето на предварителния дизайн, за да може да ви направим окончателна  оферта с ясно определена цена на соларната енергия и очаквани спестявания. 

С обикновена соларна централа свързана с електропреносната мрежа обикновено може да заменим до 50% от настоящото ви потебление на електроенергия с по-евтина, чиста соларна енергия. Колкото повече електричество потребявате през деня, толкова по-висок дял на соларна енергия в цялостното ви потребление можем да постигнем.

При системите с нетно измерване можем да заменим от 50% до почти 100% от електроенергията, която консумирате, със соларна енергия. Колко от вашето потребление може да идва от соларна енергия зависи от законодателната рамка във вашата държавата.

Дизайнът на оф-грид системите най - често е направен така, че те да могат да заменят 90 - 100% от вашите електрически нужди със соларна енергия. Тези системи включват много на брой литиево - йонни батерии, за да може снабдяването ви с електриччество да не бъде прекъсвано през нощта и в случаите, когато времето е лошо.

Накратко отговорът е да. 

В България можете да сключите договор за изкупуване на енергията от соларна електроцентрала с вашия доставчик на електроенергия. Трябва да имате предвид, че цената за изкупуване, която в България се определя от свободния пазар е значително по-ниска от цената, която вие плащате за kWh. Предвид тази разлика, за вас е по - добре да използвате енергията от соларната централа за собствени нужди.

Лесно е. Пишете ни или просто ни се обадете. 

В удобно за вас време ще насрочим провеждането на безплател соларен одит. След това ще изготвим индивидуално предложение за вас. Ако го одобрите, всичко останало отнема три - четири месеца, за да можете да спестявате от разходите си за електроенергия с една от нашите соларни централи.

От безплатния соларен одит обикновено ни отнема по-малко от две седмици да изготвим предварителния дизайн и окончателна оферта. Ако приемете офертата ни и подпишем договор, обикновено до три - четири месеца соларната система е доставена и инсталитрана на вашия обект.

Това значи, че четири месеца след като сте се свързали с нас за пръв път, бихте могли да започнете да спестявате от разходите си за електроенергия с една от нашите соларни централи .

Да. Нашите договори ви дават възможност да придобиете соларната електроцентрала от нас във всеки един момент след нейното въвеждане в експлоатация. Цената за това е ясно определена в нашия договор за лизинг. Закупите ли системата, тя става ваша няма да бъде необходимо да плащате за соларната енергия след това.
 
Това на практика означава, че в случаите, в които имате интерес да закупите соларната централа, нашето предложение ви дава възможност за "тест драйв", без никакъв риск за вас, като в същото време ще се възползвате от спестяванията, които системата ще ви носи. 

Договорите ни се сключват за период от 30 години за свързаните с мрежата и хибридните системи и 10 години за автономните системи. Ние ви гарантираме, че през целия период ще спестявате от разходите си за електроенергия и че соларната система ще работи безпроблемно. Освен това имате възможност да удължите срока на договора два пъти за период от 5 години всеки.

Особено важно е, че по силата на нашите договори вие плащате единствено за електроенергията, която използвате. Това означава, че ако вашето потребление спадне когато и да е по време на срока на договора, нямате задължение да закупувате от нас енергия, от която нямате нужда. Вие не поемате никакъв риск. 

Това не представлява никакъв проблем. Ние можем да преместим соларната система на новия ви обект или да прехвърлим на новия собственик на вашата фабриката или обект договорът за закупуване на соларна енергия. Соларната ни система ще спестява от разходите за соларна енергия и на бъдещия купувач. Това ви дава възможност да продадете обекта си заедно с нашата система на по-висока цена отколкото без нея. 

Ние предлагаме соларна енергия а не соларни електроцентрали. Предложението ни е ясно и прозрачно, а вие се възползвате от моментални спестявания без първоначална инвестиция. Разполагаме с богат опит, а нашите соларни системи са изпробвани и надеждни. Соларните системи остават наша собственост, затова не правим компромис с качеството.

Предлагаме завършение решения, което означава да работите само с една страна, Ен-Вижън Енерджи.

Имаме повече от десетилетие опит със соларни системи за търговски и промишлени предприятия. Управляваме наши соларни централи  в Африка, Европа и Близкия Изток. 

 

 

  

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ

Пътят към вашата соларна система се състои от няколко прости стъпки, описани по-долу.

калкулация на засенчването

1. Безплатен соларен одит
Когато се свържете с нас, ще уговорим безплатна консултация на място. С ваша помощ екипът ни ще събере необходимата информация, за да може да ви направим оферта за соларна електроцентрала. Ще анализираме енергийните ви нужди и ще преценим кой тип система би бил най-подходящ за тях. Освен това ще обърнем внимание на покрива ви и ще коментираме възможността  за използването на други пространства подходящи за инсталацията на системата. След като съберем тази информация, ще можем да изготвим предварителния дизайн. 

3D дизайн на соларна централа

2. Предварителен дизайн и окончателна оферта
Идва ред екипът ни от инженери да започне работа. С информацията получена по време на консултацията на място, ще изготвим предварителен дизайн за вашата соларна система. Въз основа на този предварителен дизайн ще ви отправим твърда оферта. Тя съдържа информация за типа, мощността, размера и мястото за инсталация на соларната централа, която ви предлагаме. Офертата ще уточнява и цената на соларната енергия, възможностите за придобиване и спестяванията, които системата ще ви носи. 

графика на спестяванията от соларна енергия

3. Подпишете вашия договор за соларна енергия
След като приемете нашата твърда оферта, ще подпишем договор за соларна енергия. Стандартният ни договор е ясен и прозрачен, състои се от една страница и се основава на стандарти на инсустрията и е съобразен с Българската законодателна рамка.

Паралелно с това ние ще извършим финансов анализ на предприятието ви, за да бъде проектът ви одобрен от кредитната ни комисия. 

соларни клетки

4. Дизайн и издаване на разрешителни
След подписване на договора за управление за соларна електроцентрала с нас, ще изготвим подробен проект за соларната ви централа. Този проект включва подробна техническа информация. Също така поемаме работата свързана със разрешителни и въвеждане в експлоатация на соларната централа.

Последната стъпка е да поръчаме и организираме доставката до вашия обект на всички елементи, необходими за соларната електроцентрала и да уточним с вас, подходящо време за изграждане на съораженията.

соларна централа инсталирана на покрив

5. Изграждане и въвеждане в експлоатация
Изграждането на соларната централа е бързо.Системите за собствено потребление и тези, работещи на принципа на нетното измерване,  с мощност до 400 kW обикновено могат да бъдат изградени и въведени в експлоатация от нашия екип в рамките на седмица. Автономните системи могат да отнемат няколко дни повече.


По време на инсталацията се стремим работата ни и екипът ни да не създават неудобство са вас и не възпрепятстваме нормалната дейност на вашето предприятие.

мониторинг на соларна електроцентрала

6. Плащайте по-малко за електричество
След въвеждането на соларната електроцентрала в експлоатация, винаги когато слънцето грее, вие получавате по-евтина, чиста соларна енергия от нас.

Ще можете да следите вашите спестявания и потреблението си на соларна енергия онлайн на вашите устройства и, разбира се, на място. Всеки месец ние ще ви изпращаме подробен доклад за произведеното количество соларна енергия и за вашите спестявания.

термично изображение на соларен панел

7. Поддръжка
Наблюдаваме нашите соларни системи 24/7, за да се уверим, че всичко работи безпроблемно. Нашите соларни централи са устойчиви и надеждни, изискват минимална техническа поддръжка.

Екипът ни за поддръжка реагира моментно първо със системите за дистанционно управление и при необходимост някой от колегите ни ще посети централата на място.

мониторинг на соларна електроцентрала

8. Безплатен енергиен мониторинг
За нашите соларни електроцентрали предлагаме безплатен енергиен мониторинг. Чрез нашия онлайн интерфейс можете да следите работата на соларната ви централа. 

Освен това, в системата за мониторинг можем да интегрираме и данни от цялостното потребление на вашето предприятие, както и данни за влиянието на вашата соларна централа върху околната среда. Можем да разделим измерването на различни отделения и данните се изобразяват графично в удобен монитор.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Mobirise

България | ЕС | БИСА

Улица Абдовица 29А 
София, 1528
България                  

Тел: +359 2 862 5477               

Email: mail@nvision.energy

Африка

Chaka Road  
Nairobi, Kilimani
KenyaAI Website Generator